Masignis

Centrum Wspierania
Rozwoju Dziecka

MaSignis

Rodzicu

jeżeli u Twego dziecka zauważyłeś niepokojące objawy 
w jakimkolwiek obszarze funkcjonowania np. nieadekwatnie reaguje ono na bodźce ze świata zewnętrznego.
Niepokój budzi brak skupienia uwagi, nadmierna ruchliwość 
czy trudności w komunikowaniu się. 
Jesteśmy po to by Ci pomóc. 

Czym się zajmujemy

Głównymi kierunkami naszej działalności jest

A

Diagnoza

 • integracji sensorycznej
 • pedagogiczna
 • logopedyczna
 • gotowości szkolnej

B

Konsultacja z 

 • psychologiem
 • pedagogiem
 • logopedą
 • terapeutą integracji sensorycznej
 • terapeutą komunikacji alternatywnej (AAC)
 • terapeutą dzieci z autyzmem i ZA

C

Terapia

 • integracji sensorycznej
 • ręki
 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna

Programy terapeutyczne

Kim jesteśmy?

Przede wszystkim jesteśmy praktykami. Specjalizujemy się we wspomaganiu rozwoju dzieci

Małgorzata Zarzycka

pedagog

Jestem licencjonowanym diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej. 
Ukończyłam studia z zakresu psychopedagogiki oraz studia podyplomowe z  oligofrenopedagogiki, terapii
pedagogicznej oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

więcej

Aleksandra Połeć

psycholog

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
specjalność Kliniczna i Neuropsychologia. Dodatkowo ukończyłam także
studia podyplomowe - Pedagogiczne Studia Kwalifkacyjne UMCS oraz
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka,

więcej

Monika Pancer

neurologopeda

Jestem neurologopedą, oligofrenopedagogiem, nauczycielem kontraktowy.  
Zajmuję się diagnozą i terapią zaburzeń mowy, zaburzeń artykulacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

więcej